Strengere regels voor kinderopvang

Strengere regels voor kinderopvang

In Nijkerk zijn de regels rondom de kinderopvang aangescherpt. In het nieuwe beleid hebben ouders alle inzicht in welke overtreding een gevolg met zich mee kan brengen. Er kan bijvoorbeeld een waarschuwingsbrief gestuurd worden naar werknemers. Op deze manier hoopt de gemeente dat de veiligheid voor de kinderen nog meer wordt gewaarborgd.

Het nieuwe uitgangspunt van de kinderopvang in gemeente Nijkerk is ‘mild waar mogelijk, strenger waar nodig’. Hier wordt mee bedoeld dat er alleen wanneer dit daadwerkelijk nodig is, gebruik wordt gemaakt van het opleggen van boetes. Hiermee hoopt de gemeente Nijkerk meer vertrouwen te geven in de kinderopvangorganisaties en geloven ze dat dit vertrouwen zal groeien.

Verklaring voor goed gedrag verplicht

Nieuw aan de regels is dat de partner van de gastouder in het bezit moet zijn van een Verklaring voor goed Gedrag (VOG). Een gastouder onderneemt activiteiten met kinderen wanneer dit niet mogelijk is voor de ouders. Hierdoor weet de kinderopvang zeker dat het kind goed terecht komt bij de gastouder. Behalve de vernieuwing van de VOG, is de periode om zaken rondom de kinderopvang aan te passen terug gebracht van vier naar twee weken.

Eerdere aanpassing regels

Een jaar geleden werd er ook al een regionale aanpassing gedaan in de kinderopvang. Vanaf 1 maart 2018 wordt er elke dag gecontroleerd of mensen die werken in de kinderopvang ingeschreven staan en geen nieuwe strafbare feiten hebben gepleegd die de veiligheid in het geding kunnen brengen. Een verschil met voorheen is dat nu mensen die geen full- of parttimers zijn maar bijvoorbeeld door een stage of op vrijwilligersbasis helpen in de kinderopvang ook worden gecontroleerd.  

 Bron: stad Nijkerk