Eisen waaraan kinderopvang moet voldoen

Eisen waaraan kinderopvang moet voldoen

Het belangrijkste is dat een kinderopvang veilig is voor een kind. Kinderen moeten ontwikkelruimte krijgen en ouders moeten hun kind of kinderen met een veilig gevoel kunnen achterlaten bij de kinderopvang. De Rijksoverheid heeft een aantal belangrijke eisen voor de kinderopvang vastgesteld die zowel als ouders en als medewerker handig zijn om te weten.

Pedagogisch medewerker per kind

Elk kind dat naar de kinderopvang komt, heeft een pedagogisch medewerker. Het verschilt per leeftijd hoeveel kinderen in de leeftijdsgroep een medewerker mag begeleiden. Een pedagoog mag maximaal 3 nuljarigen begeleiden. Voor oudere kinderen geldt een max van 12 per pedagogisch medewerker. De pedagogisch medewerker is tijdens de BSO of kinderopvang verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Dit doet hij of zij door doelen te stellen samen met het kind. Wanneer er ontwikkelproblemen zijn, gaat de mentor met de ouders in gesprek.

Coaching voor pedagogisch medewerkers

Sinds dit jaar is coaching voor pedagogisch medewerkers verplicht. Jaarlijks vindt er een coaching sessie plaats voor de medewerkers die de kinderen begeleiden. Tijdens deze coaching leren medewerkers nieuwe vaardigheden van een professional.

Waarborg veiligheid kinderopvang

De veiligheid van de kinderopvang wordt gewaarborgd op verschillende manieren. Ten eerste werkt de kinderopvang met het vierogenprincipe. Hierbij zijn er altijd 2 medewerkers verantwoordelijk voor een groep kinderen. Behalve dit moet er verplicht altijd een EHBO’er aanwezig zijn. Verder is er continue screening van de medewerkers in de kinderopvang.

Behalve deze eisen zijn er nog veel meer eisen waaraan de kinderopvang moet voldoen. Alle eisen kun je vinden op de website van de Rijksoverheid.